UPRAVNI ODBOR

Arlič Maksimiljan – predsednik

Blažinčić Vinko – podpredsednik UO

Krštinc Miran – član

Freitag Miran – član

Ivanjšek Stane – član

Pokorny Milan – član

Stebernak Janko – član

 

NADZORNI ODBOR

Napotnik Andrej – predsednik

Borovac Amir – član

Senič Lidija – član

 

DISCIPLINSKA KOMISIJA

Košenina Slavko – predsednik

Šoba Vilma Alina – član

Koštomaj Ian Martin – član

Napotnik Robert – namestnik člana

Žerdoner Samo – namestnik člana

 

KOMISIJE UPRAVNEGA ODBORA

KADROVSKA KOMISIJA

Stebernak Janko – predsednik

Kolar Darko – član

Kovač Simon – član

Ternovšek Zvone – član

 

KOMISIJA ZA LOVSKO STRELSTVO

Freitag Miran – predsednik

Zupan Anton – član

Ožek Milan – član

Smodiš Vitomir – član

Užmah Damjan – član

 

PRAVNA KOMISIJA

Koštomaj Ian Martin – predsednik

Košenina Slavko – član

Šoba Vilma Alina – član

 

.