Naslov: Lovska družina Bistrica ob Sotli 9 3256 Bistrica ob Sotli

Skupna površina lovišča 3122 ha od tega lovna površina 2955 ha

Starešina: Pregrad Bojan

Tajnik: Černelc Boris

Gospodar: Gmajnič Denis

Območje Obsoteljske kotline, obdane s hribovjem tu in onstran Sotle, prekrito z gostimi listnami in mešanimi gozdovi zajema lovno območje, s katerim upravlja in gospodari lovska družina Bistrica ob Sotli. Začetki organiziranega lova sodijo že v prvo leto po vojni, saj je bila družina ustanovljena 2. decembra leta 1945. Jedro družine so takrat tvorili starejši, predvojni lovci, ki se jim je pridružila še šesterica mlajših, tako ,da je družina ob ustanovitvi že štela 17 članov. Družina je takrat razpolagala z nekoliko večjim loviščem, kot ga ima danes, saj so določene predele odstopili sosednjima družinama na Bizeljskem in Podsredi. Pretežni del lovišča tvorijo gozdovi, ostalo pa so njive, travniki, košenice in vinogradi.

Takoj po vojni je bila srnjad v lovišču zelo redka, ki pa se je začela dokaj hitro množiti, in danes predstavlja glavno lovno vrsto. Tudi pri mali divjadi je bilo v tistem času podobno stanje. Predvsem s skrbnim gospodarjenjem se je številčnost male divjadi kmalu povečala, in je višek dosegla v šestdesetih letih. Intenzivno kmetijstvo je tudi kmalu začelo terjati svoj davek in je danes zopet pri njej zopet podobna situacija kot po vojni.

Od velike divjadi, s katero danes lovska družina upravlja je poleg srnjadi, ki je najštevilčnejša še gams, ki naseljuje predvsem področje Kunšperka in divji prašič, ki je že tudi bolj kot ne stalna divjad.

Leta 1964 so v Revirju postavili svoj lovski dom, ki pa so ga kasneje prodali. Pred leti pa so v Hrastju začeli graditi novi lovski dom, ki ga še urejajo. Lovska družina je v letu 1984 razvila tudi svoj prapor.

LD Bistrica ob Sotli...
LD Bistrica ob Sotli nov lovski dom LD Bistrica ob Sotli nov lovski dom
bistrica ob sotli
bistrica ob sotli bistrica ob sotli
bistrisko polje s ku...
bistrisko polje s kunsperkom v ozadju bistrisko polje s kunsperkom v ozadju
reber
reber reber
svete gore
svete gore svete gore

Dovolili ste shranjevanje piškotkov na Vaš računalnik. Odločitev lahko prekličete.

Iskanje

Kontakt

Cankarjeva ulica 6, 3000 Celje, Slovenija

skzld.celje(at)telemach.net

03 492 43 40

03 492 43 41

http://skzld-celje.si/