Naslov: Plazl Anton, Ravne 133 3325 Šoštanj

Starešina: Plazl Anton, tel. 031 633 004

Tajnik: Sovič Jože, tel 041 904 003

Gospodar: Potočnik Jože, tel. 041 344 842

Lovišče lovske družine Velunja, ki se razprostira na srednjegorskem predelu s strmimi vrhovi in gostimi gozdovi, je razpotegnjeno vse od Šentvida na severovzhodu, proti Zavodnji, kjer se nekoliko razširi in dalje proti vzhodu čez Krištanovo planino na severu, do Raven v osredju ter Goricam in Družmirju na jugu, oziroma Gaberkam na skrajnem vzhodu.

Lovska družina je bila ustanovljena z odločbo Okrajnega ljudskega odbora Šoštanj 15. 2. 1955, ko sta iz ene velike družine Šoštanj na tem območju nastali dve manjši in se je takrat imenovala lovska družina Šoštanj Ravne, ki se je nato leta 1967 preimenovala v lovsko družino Velunja.. Danes lovska družina upravlja z loviščem velikosti 3.761 ha od katerega je 3.549 ha lovne.

Dokaj ugodni klimatski pogoji in razgiban teren nudijo divjadi dobre življenjske pogoje. Med visoko divjadjo je najbolj zastopana srnjad in divji prašič. Prav tako je v lovišču prisoten že kot stalna divjad navadni jelen, osamljeni pa niso tudi gamsi. V sedemdesetih letih pa je bil skupaj s sosednjo lovsko družino Škale na področju Ležna uspešno naseljen neavtohtoni damjak.

Lovski dom LD Velunja

Dovolili ste shranjevanje piškotkov na Vaš računalnik. Odločitev lahko prekličete.

Iskanje

Kontakt

Cankarjeva ulica 6, 3000 Celje, Slovenija

skzld.celje(at)telemach.net

03 492 43 40

03 492 43 41

http://skzld-celje.si/