Vzrejna komisija za barvarje pri KZS, Komisija za lovsko kinologijo pri LZS, SKZ LD Celje in LD Dobrna, so letos organizirali in izvedli tečaj za vodnike in njihove štirinožne pomočnike v usposabljanju za delo po krvni sledi. Ta tečaj je že kar tradicionalen, odvija se vsako leto v drugi regiji Slovenije in ima namen usposabljanja vodnikov, ki imajo lovske pse primerne pasme za šolanje v delu po krvni sledi, imajo voljo, ter se želijo ukvarjati z iskanjem ranjene divjadi.
Program, ter plan (načrt) dela predavateljev in inštruktorjev se nekako dopolnjuje na podlagi izkušenj preteklih tečajev, torej izvajanje oz. prenos teoretičnega, ter praktičnega dela na slušatelje v fazi predavanj v učilnici, nato pa v izvajanju del na terenu, kjer polagamo krvne sledi, ter v naslednji fazi izdelujemo le te s psi. Pogoji bivanja slušateljev, ter psov so ustrezni, v objavi razpisa pa smo se dotaknili pogojev, ki so privabili kar 19 prijavljenih.

.

13. junija smo se ob 9 uri zbrali pred Lovsko kočo na Trojni v lasti LD Dobrna v široki zastopanosti psov lovskih pasem v lasti vodnikov ( goniči, ptičarji, resasti jazbečar, lovski terier, prepeličarja, barvarji, brak jazbečar), z eno vodnico Nemške ptičarke in eno z Bosanskim goničem (Barakom) in bili pogoščeni z dobrodošlico - prigrizkom.
Pozdrav vsem je najprej izrekel Bojan Deberšek – Predsednik Vzrejne komisije za Barvarje pri KZS, nato pa še Janez Šumak – Predsednik komisije za lovsko kinologijo LZS. Vodja izobraževanja Alojz Drnovšek je predstavil tri dnevni program oz. urnik, ter predstavil še Janija Krivca, Radoša Burnika in Ervina Feregotta, kot ostalo ekipo predavateljev in izvajalcev praktičnega dela – inštruktorjev poleg že omenjenih. Predsednik LD Dobrna Jože Klinc je pozdravil in predstavil delovanje družine gostiteljice (LD Dobrna), opisal gospodarjenje v njihovem lovišču, ter zaželel vsem prisotnim prijetno počutje. Njihov kinolog Norbert Pann je poskrbel za vso logistiko na lovski koči, kakor tudi pri organiziranju polaganja in izdelovanja sledi v lovišču. V imenu SKZ LD Celje je dobrodošlico zaželel še strokovni tajnik Zdravko Mastnak.

Trije dnevi so v odlični komunikacijski klimi kar prehitro minili. Kratek povzetek je naslednji:
Tečaj je potekal zelo dinamično. Teoretični del se je prepletal z praktičnim izvajanjem na terenu. V »učilnici«prostora lovske koče so z pomočjo AV sredstev izvajali predavanja poleg že navedenih inštruktorjev tudi veterinar dr. vet. med Uroš Škorjanc, raziskovalec vzrokov in posledic povoza divjadi iz ERIC-a Velenje doc. dr. Boštjan Pokorny in predsednik Komisije za lovsko kinologijo Janez Šumak. V teoretičnem delu so bili tečajniki seznanjeni tudi z vzrejo in izbiro mladičev, postopkom učenja in pravilnega uvajanja v delo, osnovnimi lastnostmi barvarjev, disciplinskimi vajami, izvedbo preizkusa na umetni krvni sledi, etiki vodnika krvosledca in vodenju evidenc iskanj ranjene divjadi. Tečajniki poznajo tudi pravilnik in standarde barvarjev ter ocenjevanje in izvajanje preizkusa tako po umetni kot po naravni sledi. Poudarek, ki se je navezoval na praktično izvajanje, je bil tudi na napakah in posebnosti pri iskanjih ter opremi in orožju vodnika. Ervin Feregotto je predstavil tudi analizo iskanj obstreljene divjadi v Sloveniji za l. 2012, ki jo je izdelala pod njegovim vodstvom delovna skupina za delo krvosledcev pri komisiji za lovsko kinologijo LZS. Znanja pridobljena v učilnici so tečajniki utrjevali in uporabili pri praktičnem delu na terenu. Delo na terenu je potekalo v šestih skupinah z inštruktorji. Položili in izdelali so po dve sledi. Gostitelj je zagotovil dovolj divjačinske krvi, trupov srnjadi, ter odlične terene za izvedbo sledi. Delo je potekalo tekoče, v skladu z urnikom. Disciplina vodnikov in psov je bila izjemna.

Jutranje in večerne vaje poslušnosti psov po programu šolanja VP1 in VP2, ki jih je vodil inštruktor Janez Šumak so dale vodnikom in pasjim tovarišem še več elana. »Izpilili« so odložljivost, ter strelomirnost, pa tudi »odpoklic« in standardne vaje niso izostale.

Na koncu tečaja je bila narejena analiza opravljenega dela. V odprti debati so sodelovali vsi slušatelji in inštruktorji. Tečajniki so izrazili tudi zadovoljstvo z potekom usposabljanja in visokim nivojem novo pridobljenih znanj, ki jim bodo v pomoč pri delu v »krvosledništvu«. Prvi iznesen predlog je bil, da lovske družine niso dovolj ozaveščene o poteku samih iskanj s preizkušenimi psi krvosledci, kakor tudi niso dovolj informirane o takšnih izobraževanjih. Potrebno bo še veliko volje v teh primerih. Drug predlog pa je bil glede poteka prvega dne tečaja, ko se ubadamo predvsem s teoretičnim delom – sami s seboj, prvi stik z psi v druženju (socializaciji) pa imamo šele v večernem času, ko pričnemo z vajami poslušnosti. Za naše pse moramo že prej poskrbeti v okviru sprememb urnika!
Preizkus usposobljenosti na tečaju za vodnike krvosledcev je opravilo 18 prijavljenih slušateljev s štirinožnimi pomočniki. Eden se izobraževanja ni udeležil.
Ob zaključku tečaja so Predsednik komisije za lovsko kinologijo LZS Janez Šumak, predsednik VK za Barvarje KZS Bojan Deberšek in vodja tečaja Alojz Drnovšek v prisotnosti vseh inštruktorjev in kinologa LD Dobrna Norberta Panna, podelili potrdila o usposabljanju tečaja za vodnike krvosledcev. Slednja se bodo prvič tudi evidentirala v lovsko informacijski sistem »Lisjak«, ki je last LZS – v aplikaciji Kinologija. Zahvalili so se tudi članu LD Dobrna Andreju Farkašu, ki je te tri dni skrbel za prazne želodčke (hrana je bila pripravljena v njegovem gostišču), ter seveda gasil tudi žejo udeleženih na tečaju.

Še enkrat hvala oskrbniku lovske koče Gustiju, kakor tudi vodičem po terenih lovišča LD Dobrna, ter vsem akterjem izvedbe tečaja za vodnike krvosledcev, ki so kakor koli pripomogli k odlično izvedeni kvaliteti le tega...

Mesano
Mesano Mesano
Mi trije smo najbolj...
Mi trije smo najboljsi par Mi trije smo najboljsi par
Odlozljivost, nato n...
Odlozljivost, nato na sled Odlozljivost, nato na sled
Oglata miza
Oglata miza Oglata miza
Polaganje sledi
Polaganje sledi Polaganje sledi
Pri plenu
Pri plenu Pri plenu
Skupinska
Skupinska Skupinska
Skupinska pred lovsk...
Skupinska pred lovsko koco Skupinska pred lovsko koco
Strokoven pogovor
Strokoven pogovor Strokoven pogovor
Vaje vodljivosti
Vaje vodljivosti Vaje vodljivosti
Vodstvo tecaja
Vodstvo tecaja Vodstvo tecaja
V ucilnici
V ucilnici V ucilnici

Janez Šumak

Dovolili ste shranjevanje piškotkov na Vaš računalnik. Odločitev lahko prekličete.

Iskanje

Kontakt

Cankarjeva ulica 6, 3000 Celje, Slovenija

skzld.celje(at)telemach.net

03 492 43 40

03 492 43 41

http://skzld-celje.si/