Spoštovani!
V letošnjem letu se izteče mandat organom Savinjsko Kozjanske zveze lovskih družin Celje (upravni odbor, nadzorni odbor, disciplinska komisija), kateri so bili izvoljeni na volilnem občnem zboru 5. oktobra 2010. Tako jim uradno poteče mandat 5. 10. 2014.
Upravni odbor SKZLD Celje je na seji, ki je bila 6. 2. 2014 sprejel sklep o začetku kandidacijskega postopka za nove člane organov zveze. V prilogi vam pošiljamo obrazce kandidacijskih list za upravni odbor, nadzorni odbor, disciplinsko komisijo in komisije upravnega odbora.
Na podlagi 16. člena Pravil zveze šteje upravni odbor 7 članov, nadzorni odbor 3 člane in disciplinska komisija 3 člane in 3 namestnike, katere izvoli občni zbor za obdobje 4 let.
Upravni odbor se konstituira v 9 dneh po izvolitvi in izvoli predsednika in podpredsednika. Predsednik upravnega odbora je hkrati predsednik zveze.
Nadzorni odbor izmed svojih članov izvoli predsednika.
Člani disciplinske komisije in njihovi namestniki izvolijo izmed članov komisije predsednika disciplinske komisije.
Člane komisij imenuje upravne odbor.
Na lovske družine apeliramo, da predlagajo kandidate, ki v vaši sredini uživajo ugled in zaupanje, saj je predvsem od članov UO in predsednika UO odvisno uspešno delo področne zveze.  Izpolnjene in podpisane kandidatne liste pošljite na zvezo NAJKASNEJE DO KONCA MESECA MARCA 2014. V prvi polovici meseca aprila bomo imeli kandidacijsko konferenco. Volitve v nove organe bomo izvedli na občnem zboru meseca maja, ko bomo takrat imeli isti dan še delni občni zbor LZS, tako kot imamo to že zadnji dve leti.

Kandidatne liste lahko najdete na povezavi dokumenti >>>

Lovski zdravo.

Predsednik UO SKZLD
Reberšak Avgust l.r.

.

Dovolili ste shranjevanje piškotkov na Vaš računalnik. Odločitev lahko prekličete.

Iskanje

Kontakt

Cankarjeva ulica 6, 3000 Celje, Slovenija

skzld.celje(at)telemach.net

03 492 43 40

03 492 43 41

http://skzld-celje.si/