Naslov: Cesta na Svetino 21 3270 Laško

Starešina: Benedek Jože tel. 041 424 112

Tajnik: Brečko Viljem tel. 041 697 315

Gospodar: Brečko Ivan tel. 041 409 615

Prijava škode: Brečko Vili na Pristavi 18 3270 Laško, tel 041 697 315

Prijava povozov in poginule divjadi: Brečko Ivan tel, 041 409 615

Pred drugo svetovno vojno je bilo lovišče sedanje lovske družine v takratni izmeri 5156 ha v zakupu, ki se je ohranil še prvo leto po vojni. Takratni zakupnik je za lovišče dobro skrbel, saj je bilo bogato s fazani, poljskimi jerebicami in gozdnimi jerebi. Precej pa sta bila zastopana tudi zajec in lisica, medtem, ko srnjadi ni bilo veliko. Sorazmerno dobro pa je bil zastopan še veliki petelin.

Med vojno je bilo lovišče skoraj v celoti izropano, saj so ostale v glavnem le lisice, ki so delale veliko škodo tako mali divjadi kot kmetom. V tem času je leta 1946 prišlo do ustanovitve današnje lovske družine. Lovišče, ki ga je takrat prevzela novoustanovljena lovska družina v upravljanje je bilo po površini enako kot pred vojno, do leta 1948, ko se je družini pridružilo še članstvo dotedanje lovske družine Sv. Lenart, ki je bila zaradi nepravilnega gospodarjenja takrat razpuščena. Dotedanje lovišče se je takrat povečalo in dobilo obseg kot ga ima še danes, ko skupno meri 6915 ha, od tega predstavlja 6454 ha lovnih površin.

Člani novoustanovljene družine so se na samem začetku zavedli, da bodo morali zlasti na gojitvenem področju vložiti veliko napora, da se bo številčnost divjadi povečala. Zato so se pri srnjadi odločili, da jo bodo v začetku popolnoma zaščitili, da bi postopoma prišli do ustreznega staleža. Prav tako so v obdobju med petdesetimi in šestdesetim letom začeli z načrtnimi vlaganji tako zajcev kot fazanov. Gojitveni ukrepi so kmalu pokazali prve sadove, saj se je stalež divjadi začel vidno popravljati. Tako so lahko kmalu začeli, v začetku sicer zgolj simbolično z odstrelom srnjadi. Tudi številčnost poljskega zajca se je v šestdesetih letih zelo popravila, saj je bila v tem obdobju najvišja. Po tem času pa je zaradi vse bolj intenzivnega kmetijstva začel stalež zajca nazadovati. Enako se je zgodilo tudi s fazanom. Tako je danes glavna lovna vrsta divjadi srnjad. Stalno je prisoten še divji prašič, katerega številčnost je iz leta v leto različna in je odvisna predvsem od gozdnega obroda. V lovišču, zlasti na območju Krniške peči se radi zadržujejo gamsi.

Lovska družina je leta 1982 začela z izgradnjo lovskega doma, katerega je s pomočjo donatorjev in veliko vloženega dela samih članov dokončala leta 1986. V njem imajo urejeno tudi zbiralnico divjačine.

V okviru turistične prireditve PIVO IN CVETJE pa od leta 1976 pod pokroviteljstvom Pivovarne Laško organizirajo še strelsko tekmovanje za »Zlatorogov pokal«.

Lovišče LD Laško Lovski dom LD Laško
.

Dovolili ste shranjevanje piškotkov na Vaš računalnik. Odločitev lahko prekličete.

Iskanje

Kontakt

Cankarjeva ulica 6, 3000 Celje, Slovenija

skzld.celje(at)telemach.net

03 492 43 40

03 492 43 41

http://skzld-celje.si/