Naslov: Na vasi 18 3205 Vitanje

Starešina: Bračič Bojan tel. 041 657 577

Tajnik: Pavlovič Vilijem tel. 070 715 299

Gospodar: Jakop Vili tel. 041 496 390

Lovišče 1 LD VitanjeCesta, ki danes vodi popotnika proti severu na obrobje Celjske kotline preide v ozko sotesko, ki jo z ene strani zapira mogočni vrh Javorja, na drugi strani pa koničasta Stenica. Nenadoma pa se iz ozke zvite soteske, kjer je prostor le za cesto in potok odpre kotlina, obkrožena z vršaci okoliškega hribovja in sredi nje leži trg Vitanje. Svoje domovanje so ljudje na tem kraju poiskali že v predrimski dobi. Rimljani pa so tu postavili svojo postojanko Upelae.

Na severu kotline se odpirajo obronki Pohorja, na zahodu se dviga mogočen Paški Kozjak, nižje proti jugu pogorje Javorja in Stenice. Le proti vzhodu se holmasto odpira svet vse do magistralne ceste Celje-Slovenske Konjice.

Lovišče lovske družine Vitanje je poraslo v večini z iglastimi gozdovi. Veliki zaključeni kompleksi gozdov, zlasti v Stenici in Javorju, z enkalvami pašnikov nudijo divjadi ugodno zavetje in prehrambene pogoje. Medtem, ko v višjih predelih lovišča prevladujejo gozdovi, so v dolini večinoma kmetijske površine. Tako, da ugodnih pogojev za divjad nikakor ne manjka. Od velike divjadi v lovišču prevladuje srnjad, saj je skoraj vsa gozdna površina primerna za njeno življenje. V predelih Stenice in Javorju domujejo gamsi, katerih številčnost je vsako leto višja. Gams je bil v tem predelu že pred vojno. Iz obronkov Pohorja pa se počasi, vendar vztrajno naseljuje jelenjad, ki je v zadnjih letih že bolj kot ne stalna divjad. Prav tako je v lovišču zaslediti še divjega prašiča, katerega številčnost pa je v zadnjih letih nekoliko manjša kot v preteklosti, ko je predvsem na kmetijskih površinah povzročal precej škode. Od male divjadi, od katere je najbolj številčna lisica velja omeniti še jazbeca, kuno belico in poljskega zajca, katerega številčnost je v zadnjih letih močno upadla.Lovišče 2 LD Vitanje

Pred vojno je bil na tem območju zelo dobro zastopan gozdni jereb, katerega življenjski prostor se je zaradi vpliva človeka precej zmanjšal. Kljub temu pa je še vedno, sicer v manjšem številu prisoten. Tudi veliki petelin je bil v lovišču pred vojno precej zastopan, predvsem na področju Stenice in Javorja. Danes ga praktično ni več, oz. se občasno pojavi posamezni osebek, ko prileti iz obrobja Pohorja.

Lovska družina Vitanje je bila ustanovljena leta 1950, dočim ji je bilo z odločbo Okrajnega ljudskega odbora Celje v letu 1954 dodeljeno gospodarjenje z loviščem Vitanje. Kljub temu velja omeniti, da je že takoj po vojni na tem področju obstajalo lovišče lokalnega pomena Vitanje.

Danes lovska družina Vitanje upravlja z loviščem skupne površine 4745 ha od katere je 4553 lovne.

Lovski dom LD Vitanje Skupinska fotografija LD Vitanje

Dovolili ste shranjevanje piškotkov na Vaš računalnik. Odločitev lahko prekličete.

Iskanje

Kontakt

Cankarjeva ulica 6, 3000 Celje, Slovenija

skzld.celje(at)telemach.net

03 492 43 40

03 492 43 41

http://skzld-celje.si/